Erik Timmermans

Architectuur, steden en hun link met het verleden zijn belangrijke inspiratiebronnen voor het werk van Erik Timmermans. In zijn reeks Platte Art (schilderijen en objecten) bouwt hij met elementen van de geprefabriceerde, grijze flats uit de voormalige DDR (de Plattenbauten), nieuwe, meer kleurrijke gevelstructuren. Het verhaal achter de gevels is minstens zo belangrijk als het beeld zelf, vormt daarvoor de basis. De naïeve, monotone beelden en vormen verwijzen naar een werkelijkheid die (soms vervelende) associaties oproept, maar sluiten daar niet altijd bij aan. Er is spanning tussen voorstelling en betekenis.

 

www.eriktimmermans.com