Juridische zaken

Algemene Verkoopvoorwaarden

Bestel of koop je een kunstwerk bij Atelier Open (AO), al dan niet via 10x10artist, dan is sprake van een koopovereenkomst. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van 10x10artist/Atelier Open van toepassing.

 

Cookies

Deze website plaatst cookies, uitsluitend om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren met behulp van Google Analytics. Lees meer onder Cookies en Privacybeleid.

 

Herroepingsrecht

Verloopt de koop via deze website dan is sprake van een overeenkomst op afstand. Consumenten hebben op grond van de wet Verkoop of Afstand extra bescherming. Bijvoorbeeld door een uitgebreider recht op ontbinding. Dit geeft de consument de gelegenheid om gedurende een bepaalde periode (vanaf 13 juni 2014 bedraagt deze periode 14 kalenderdagen) zonder opgave van redenen – de overeenkomst op te zeggen. Een dergelijk herroepingsrecht geldt niet voor directe verkoop, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst van 10x10artist. De herroeping van de overeenkomst vindt plaats via een modelformulier. Download Modelformulier Herroeping Koopovereenkomst AO

 

Klachtenregeling

Atelier Open (AO)/10x10artist stelt alles in het werk om klachten te voorkomen. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over een product of dienst van AO/10x10artist, dan geldt conform artikel 20 van de Algemene Verkoopvoorwaarden een Klachtenregeling.

 

Privacy

Voor elk sitebezoek bij, elke transactie of overeenkomst met AO geldt een Cookies en Privacybeleid.

 

Verzending en betaling

10x10artist levert of verzendt bestelde of gekochte kunstwerken binnen een maand nadat het verkoopbedrag is overgemaakt. Zonder betaling vindt levering niet plaats. Zie verder ook in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Deelname kunstenaars

Via Aanmelden kunstenaars kunnen kunstenaars mee gaan doen aan 10x10artist en andere activiteiten van AO/10x10artist. Bij deelname is de Bemiddelingsovereenkomst galerie kunstenaar van toepassing.

Bestel of koop je een kunstwerk bij Atelier Open (AO), al dan niet via 10x10artist, dan is sprake van een koopovereenkomst. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van 10x10artist/Atelier Open van toepassing.