Klachtenregeling

 

Atelier Open (AO)/10x10artist stelt alles in het werk om klachten te voorkomen. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over een product of dienst van AO/10x10artist, dan geldt de onderstaande procedure.

 

  • Op de overeenkomst met AO zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van AO/10x10artist van toepassing.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AO. De gegevens van AO vind je onder Contact.
  • Bij AO ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AO binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de periode waarbinnen een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.

 

AO zal zich ten volle inzetten de klachtafhandeling zo kort mogelijk te houden en de klacht zo goed mogelijk op te lossen.